People

De veiligheid van de gebruiker neemt een belangrijke plaats in binnen ons bedrijf.

Onze producten zijn ontwikkeld om de professionele eindgebruiker  geen onnodige risico's te laten nemen.

 

Al onze ontwikkelingen gebeuren met in acht name van de Europese en Noord-Amerikaanse (GHS, CLP, Reach,...) regelgeving hieromtrent.

Verzegelde of met een ingesloten doseersysteem voorziene bussen zorgen ervoor dat de gebruiker nooit met het product in contact komt.

Innovaties