Al onze producten Ecolabel hier

Het Ecolabel is het ecologisch label van de Europese Unie. Het doel ervan is garanderen dat de producten die beantwoorden aan de criteria van het label de negatieve weerslag van de consumptie en de productie op het milieu, de gezondheid, het klimaat en de natuurlijke hulpbronnen beperken.

Dit label certificeert immers dat het om een product gaat met een beperkte milieu-impact . Niet alle producten kunnen over dit label beschikken. De bewering dat een product ecologisch is volstaat niet om het Ecolabel-certificaat te krijgen. Om dit te verkrijgen, moeten bedrijven bij de bevoegde instanties een dossier indienen dat moet voldoen aan talrijke criteria. Het gaat om veeleisende criteria die milieubescherming beogen gedurende de hele levenscyclus van het product met daarbij de garantie van op zijn minst een gelijkwaardige doeltreffendheid aan die van de marktleider.

Voor meer informatie, surf naar http://www.ecolabel.be

Innovaties