Biotechnological product

Vind al onzebiotechnologische producten hier

Het label ‘Biotechnological product' certificeert dat het product afkomstig is uit de biotechnologie en bijgevolg een of meerdere biologische werkstoffen bevat. De biotechnologie is een vernieuwende techniek die gebruik maakt van:

  • heilzame bacteriën: levende organismen die geselecteerd zijn omwille van hun vermogen om verschillende soorten vuil te verteren
  • enzymen: biologische moleculen die geproduceerd zijn door micro-organismen; deze moleculen vernietigen vuil
  • biologische zuren die geproduceerd zijn door micro-organismen: deze zuren hebben ontkalkende en reinigende eigenschappen

Deze drie bestanddelen worden gebruikt ter vervanging van de chemische stoffen die in talrijke onderhoudsproducten voorkomen. Hierdoor hebben biotechnologische producten, naast een unieke doeltreffendheid, een geringe milieu-impact.

De troeven van deze nieuwe techniek situeren zich op 2 niveaus:

1.     Doeltreffendheid

De biologische werkstoffen die in de biotechnologie worden gebruikt, zijn zeer doeltreffend. In tegenstelling tot klassieke onderhoudsproducten vernietigen biotechnologisch geformuleerde producten het vuil. Klassieke chemische producten maken immers het vuil los om het vervolgens te vermengen met het water dat voor het reinigen wordt gebruikt. Wanneer het te behandelen oppervlak afgespoeld en afgeveegd is, is het product volledig verdwenen.

Biotechnologische producten werken anders! Biologische werkstoffen maken het vuil niet los, maar vernietigen het. Wanneer het te behandelen oppervlak afgespoeld en afgeveegd is, blijven er werkstoffen achter op het behandelde oppervlak. Deze blijven werken wanneer het vuil terugkomt. Ze houden het behandelde oppervlak dus langer schoon!

2.     Milieuvriendelijkheid

De biologische werkstoffen die met het afvalwater verwijderd worden, blijven werken tijdens het afvoertraject. Ze werken zowel in uw leidingen als in het afvoersysteem en zo verder tot ze in de natuur terechtkomen. Ze onderhouden dus veel meer dan het te behandelen oppervlak! Het zijn biodegraderende stoffen.

Innovaties